11-18.07.2019

סוגרים שנה, פותחים דלתות שנקר 2019

עיצוב טקסטיל

דבר ראש מחלקה

דברי ראשות המחלקה /

גב' גלי כנעני וגב' הדס הימלשיין

מהו טקסטיל?
חומר? מבנה? טכניקה? מלאכה? תעשיה? כלי ביטוי אומנותי? כאן, במחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר, אנחנו רואים את הטקסטיל כצומת וכתפיסת עולם. הבד מלווה אותנו מהרגע בו אנחנו נולדים והלאה, בהקשרים מגוונים, בכל תחומי החיים.
באמצעות כל אחת ממיומנות הטקסטיל הנלמדות במחלקה – אריגה, סריגה, הדפסה, רקמה, ליבוד ועוד, ניתן ליצור אובייקט (בגד, רהיט, מיכל), לפתור בעיה (למשל ע"י סיבים אנטי בקטריאליים, נדיפים, מוליכים), להביע עמדה (חברתית, אקולוגית, תרבותית), לחדש ולהמציא (מחקר חומרים ושילוב טכנולוגיות, בדים שמשנים צורה ותכונות) ולספר סיפור (היסטורי, עכשווי, עתידי).
מעצב הטקסטיל פועל כמומחה בתחומו – מדען יוצר, חוקר, מנתח ומרכיב מחדש יסודות, חומרים ומבנים הנותנים מענה לאתגרי התקופה.
בהסתכלות לעבר העתיד, אנחנו רואים את מעצב הטקסטיל ממשיך לפעול במפגשים: בין אדם וסביבתו; אדם וטכנולוגיה; אדם והחפצים המקיפים ועוטפים אותו; משמר את הממד הפיזי והאסתטי שתמיד יקשור אותנו חזרה לזמן ולמקום בו אנו חיים.
בוגרי המחלקה, מעצבים צעירים, ניצבים בפני אתגרים של הזמן הנוכחי, מוטרדים ומגיבים לנעשה סביבם, ופועלים מתוך מוטיבציה לשינוי, למען העתיד.
בתערוכת הבוגרים השנה מוצגים 46 פרויקטים הנוגעים בתחומים מגוונים, נותנים פרשנות רחבה ליסודות המקצוע ומותחים את גבולות החומר הטקסטילי:
פרשנות בטקסטיל לפרטי לבוש.
טקסטיל כחומר הכרחי/מוביל בפיתוח של מוצרים רכים, משמעות הטקסטיל כמגדיר חלל, כרהיט, מסך או מחיצה.
פרויקטים מחקריים של החומר הטקסטילי, בוחנים את הקשר בין חומר, צורה, מבנה ושימוש. ״טקסטיל איטי״ (slow textile), שאלות בנושא קיימות וצרכנות מוגזמת.
עבודות קונספטואליות, טקסטיל ככלי לביטוי של מחאה, שאלה או עמדה. טרנדים בטקסטיל, ופיתוח של קולקציות עכשוויות.

הגוף משמש כשדה פעולה באופנים שונים: החל מעיצוב טקסטיל המיועד ללבוש, כמו מותג סריגים הבוחן טרנדים וקהל יעד, דרך הבגד המשמש כ"קנבס" להבעת רעיון או עמדה ועד מחקר של הגוף עצמו, למשל איבריו הפנימיים, המשתקפים בסדרת סריגים.
אבני הבניין הקלאסיות של עיצוב טקסטיל, ה- pattern וה-repeat , בהיותן נושאות מטען תרבותי רחב ומגוון, משמשות כלי מושלם לדיון ברב תרבותיות הקיימת במרחב שלנו, כמו באמצעות דגמים אסלאמיים שעוברים תהליכים של פרימה ושיבוש, או משחק הרכבה של זהויות המבוסס על דפוס חסר מחזוריות.
עבודות קונספטואליות המביעות מחאה, שאלה או עמדה, כמו פרויקט שמביע ביקורת על הממסד ויחסו לנשים, או אחר שעוסק בסוגיות של דת ולאום בחברה שלנו, לצד כאלה המביאים בתנועה רגישה ומתבוננת את הפואטיקה שבטקסטיל.
אובייקטים גדולים המתקיימים במרחב הציבורי, בונים את הצורה מתוך הטקסטיל המודפס, מחלקים חלל או מגדירים אותו. אובייקטים קטנים, הבוחנים את הקשר בין חומר, צורה ושימוש, מוגשים בפורמט של תהליך ומחקר ולא כמוצר קצה.

חיפוש לפי שם סטודנט