11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

אביב אבן

even.aviv@gmail.com

0544790592

עוגנים של איזון

אדר' דיוויד שניידר ואדר' אברי אולשוונג

תתארו לכם מרחב שביכולתו לגדול באופן טבעי והמשכי, מקום לא יחסר לו, והחומר ממנו עשוי לעולם לא ייגמר. המרחב העירוני כפי שאנו תופסים אותו כיום, מוגבל בפיתוח מבנים, בהוספת מרחבים ציבוריים ובשמירה על שטחים פתוחים. מאידך, בכל עיר חוף נפגש ונוגע המרחב הימי, מרחב גדול ורחב מתפיסתנו. מה אם ערי החוף תנצלנה את המרחב הימי להתפתחות וגדילה? מה המשמעויות של מרחב צף? ואיך פסולת עירונית היא הכוח המניע לכל זה? פרויקט עוגנים של איזון מציע גישה חדשה להתבוננות על המערך העירוני, על המרחב, ועל מגוון החיים המתקיימים בו.