11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

אביה סויסה

הצפה

אדר' אולשוונג אברי, ד"ר ארכ' שניידר דיוויד

מה יקרה ברגע בו אירוע טבעי – קיצוני יערער את הקיום האנושי? כנראה שתתרחש טראומה אשר אין יכולת לשלוט בה או לאמוד את היקף פגיעתה. פרויקט הצפה עוסק במערכת היחסים המורכבת של הטבע מול האדם. מערכת יחסים אשר האיזון בה הופר, על ידי האדם. חיזוק קשר חושי, והכרה בהפרת איזון זה הכרחי בצורה ישירה לקיום האדם. על ידי חשיפה לנקודת מבט תודעתית חדשה, הפרויקט יציע את האפשרות של הפיכת חווית הטראומה לכלי להחלמה, גם של האדם, וגם של הטבע.