11-18.07.2019
עיצוב תכשיטים

אילה אונונו

קו מנחה

גולן סחר גיליאן ופרנטה מרצקי אורינה

הקו המנחה בפרויקט הינו השימוש בצורות גיאומטריות ובסיסיות הנענדות על הגוף, תוך כדי הדגשת המבנה הייחודי שלהן. כל תכשיט הוא בעל כמה זוויות התבוננות, אשר כל אחת מהן מציגה ממד חדש בגוף. הקו הגרפי תפקידו במיקוד מקום ההתבוננות של הצופה, תחימת המבנה וחיבור בין החלקים המרכיבים אותו.

 

The Guideline principle of the project is the use of basic geometric shapes that oscillate on

the body while emphasizing their unique structure. Each piece of jewelry has several

observing angles; each of which presents a new dimension on another area of the body.

The graphic line is to focus the viewer's place of observation, to delimit the structure, and

to connect the parts that are comprised of it.