11-18.07.2019
אמנות רב תחומית

איתי קלינינסקי

Polygonal height map structure 05

גלעד אפרת

בפרויקט הגמר, קלינינסקי מציג סדרות של פסלים קונספטואליים ואטומים, הנעשים בטכניקה מעורבת. יצירותיו אינן נובעות ממקור ביוגרפי, פסליו דוחים את האמת האובייקטיבית ואת הדעות הסובייקטיביות על הנרטיבים התרבותיים המקומיים. הוא מנסה לבסס נקודת מוצא אוטונומית ליצירותיו בעזרת שפה פורמאליסטית הנובעת מעיסוקו המתודי במערכות חוקים המאפשרים משחק צורני והרכבה. עבודותיו משקפות את אמצעי הייצור העכשוויים של תקופתנו, בניגוד לתהליך היצירה שמחזיר אותנו למקום הומני ואנושי דרך העשייה הידנית.