11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

אלגלי הודיה

מין-מרחב

אדר' עודד קוטוק, אדר' יפתח אלוני ושל ד"ר יואל פרל

האם ניתן ליצור לקסיקון חזותי ומילולי של אופני הביטוי המגדרי במרחב?

אנחנו חיים בתרבות אשר מכתיבה לנו כיצד עלינו להתנהג כלפי עצמנו וכלפי אחרים. האם המרחב שלנו מתנהג גם הוא על פי אותם ערכים חברתיים, כיצד זה בא לידי ביטוי בתרגום מרחבי? הלקסיקון "מין מרחב" שואל שאלות אודות החיבור בניהם ודן בביטויים מגדריים כחלק מאותן הבניות המוצגות כאלמנטים במרחב.