11-18.07.2019
עיצוב תעשייתי

אלינור זרו

elinorzeru@gmail.com

052-7210306

מסינקו שעשה עליה

דוד ספקטר

פרויקט זה עוסק בנושא "העלייה לארץ-ישראל" והתחיל מהרצון ליצור חיבור בין הזהות האתנית לזהות המקומית באמצעות מוזיקה. ה'מסינקו' (Mesinqo) הוא כינור חד מיתרי שמנגנים עליו באמצעות קשת ופריטת אצבעות שמקורו באתיופיה. הפרויקט מסמן רעיון, הוא מספר את סיפור מסע העלייה של יהודי אתיופיה ומתקיימים בו מהלכי עיצוב אשר מבטאים את האקט האלים הנוכח בנושא העלייה. בחירת החומרים בעיצוב "שעשה עליה" נבעה תחילה מבחירה חומרית שבעיני משקפת תרבות חומרית-מקומית של ארץ ישראל. השילוב של התחלת פעולה עיצובית באמצעות מכונה וסיום העיבוד על-ידי פעולת יד האדם נבעה מתוך אימוץ גישה מסורתית של הכנת כלי נגינה ובכדי ליצור חיבור אותנטי בין האדם לכלי ומקורותיו.