11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

בת-שבע הורביץ

bat7pink@gmail.com

0542285201

החוש השישי

אדר' עודד קוטוק, אדר' יפתח אלוני וד"ר יואל פרל

החושים האנושיים הולכים ומאבדים מחשיבותם. ההתמסרות לעולם הווירטואלי, העומס הוויזואלי הגובר וקצב החיים המואץ הם רק חלק מהתופעות ששוחקות את היכולת להקשיב, להרגיש, לראות ולשמוע לעומק, לבסס מגע בלתי אמצעי עם העולם, ולהשתהות בו.

הפרויקט של בת-שבוע הורוביץ קורא לשחרור החושים, לחיזוקם ולהשבתם למרכז החוויה היום-יומית.