11-18.07.2019
תואר שני בעיצוב

גבריאלה ברוך

חשיבות העיצוב בריפוי בעיסוק

פרופ' דגנית שטרן שוקן, אורי צייג, גלי כנעני, יעל טרגן, רועי שכנאי

הפרויקט הוא תוצר מסקנות מחקר שמתקיים במרכז השיקום של תל השומר – מחלקת שיקום כף היד.

 

חווית המטופל היא חלק בלתי נפרד מהתהליך הרפואי המתרחש בתחומי בית החולים ומחוצה לו, בהתמודדות עם מגבלה בשגרת חיו. עיצוב מוכוון מטרה יכול להבטיח ולחזק את שיתוף הפעולה בין המטופל למטפל וכך גם להגביר את תחושת הביטחון העצמי של המטופל. אלו הם משתנים שיכולים לקדם את שיעורי ההצלחה של הטיפול השיקומי, השפעתו של האביזר המעוצב על יעילות התהליך הרפואי מצריך הוכחה מחקרית. בעזרת שימוש בכלים עיצוביים על פי הנחיות רפואיות מקצועיות ניתן לפתור את בעיות המשתמשים בתוך סביבת בית החולים ומחוצה לה.