11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

גילת אלי

gilat95@gmail.com

0504250142

Emotional Parametric Design

אדר' עודד קוטוק, אדר' יפתח אלוני וד"ר יואל פרל

נכון להיום, מרב הכלים לתכנון פרמטרי ממוקדים בביטוי הפונקציונלי של התכנון.

ה-Emotional Parametric Design  הוא כלי לשילוב ערכים רגשיים בתכנון הפרמטרי. הכלי מייצר 'טופוגרפיה רגשית' מתוך מרקם, זיכרון וחוויה. הכלי מופעל כאשר עולה אסוציאציה מתוך התבוננות מיקרוסקופית במרקם חומרי, אקראי לזיכרון. הטופוגרפיה הנוצרת משמשת כבסיס לעיצוב המתבטא בערכים פיזיים-מבניים.