11-18.07.2019
תקשורת חזותית

גיל זילכה

אגדות ממישורי הונגריה

רגב קונטס ואסף חנוכה

הפרויקט הוא אוסף איורים לסיפורי-עם הונגריים מימי הביניים שנשכחו עם כניסת הנצרות הקתולית להונגריה.

בסיפורי עם אלו ניתן למצוא הקבלות למיתולוגיה ההונגרית הפגאנית ויתכן כי דאגו לשמר אותן בדרך נסתרת מן הנוצרים.