11-18.07.2019
תקשורת חזותית

גנית יהוד

אדם:מכונה

אבי נאמן ותמר בר דיין

כאשר בוחנים את יחס האדם למכונה, ישנו מתח בין הציפייה שלנו ממכונות להיות חפות מטעויות, מהירות, מדויקות – "על אנושיות", לבין הפחד שלנו מאי-אנושיות של מכונות ורובוטים. המיצג מנסה, דרך דיאלוג עם מכונה, להמחיש את האשליה שבמתח זה, שכן בסופו של יום האדם הוא המקור להתנהגות המכונה. התגובות, התשובות ודפוסי ההתנהגות של המכונה נובעים מאתנו, יוצרי המכונה, ומשקפים את הווייתנואתר: https://ganityahud.com/