11-18.07.2019
תקשורת חזותית

דנה דריאל

ימים טובים

ימים טובים

לוח שנה מקומי המציע שיטת שילוב בין שלושת הדתות המרכזיות בישראל (אסלאם, יהדות ונצרות) תוך הצגת מועדים מקבילים בזמן. הפרויקט מציע שלוש קריאות של הלוח תוך שימוש בשכבות RGB. כל דת מוצגת בצבע הקדוש שלה: אדום-נצרות, ירוק-אסלאם וכחול-יהדות.

אתר: https://danadariel.myportfolio.com/