11-18.07.2019
עיצוב אופנה

דנה צביון

חוות החיות- Animal Farm

באקלים הפוליטי העולמי של 2019, הפך העולם שיצר ג'ורג' אורוול בספרו 'חוות החיות', למציאות ממשית ונראה כי  המשפט "כל החיות שוות, אך חיות מסוימות שוות יותר״, רלוונטי יותר מתמיד.

דנה בחרה דמויות מהספר אשר מהוות אנלוגיה לפלחים שונים בחברה, שאבה השראה מכרזות פרופגנדה פשיסטית מההיסטוריה, ובאמצעות יכולות הציור שלה, יצרה הדפסים בצבעי שלטונות טוטליטריים מן העבר, על מנת להציג קולקציית בגדי גברים, נינוחה, צבעונית ועליזה בצורה צינית.

In the global political climate of 2019, the world created by George Orwell in "Animal Farm", became a reality, and it seems that the phrase "all animals are equal, but certain animals are more equal" is more relevant than ever. The designer made a men's collection, choosing characters from the book analogy into different segments of society, inspired by fascist propaganda posters from history, and through her painting skills, created prints reminding past totalitarian regimes.

www.dana-zivyon.squarespace.com

@danazivi