11-18.07.2019
תקשורת חזותית

דניאל מור

מטען חורג

נדב ברקן ומירב שחם

סדרת מזוודות שמעוצבת בהשראת המתח המתקיים בין הזכות לשוויון, פרטיות, חופש ביטוי וחופש תנועה לבין שמירה על הביטחון בישראל. מתח זה בא לידי ביטוי ברור וקיצוני בשדה התעופה בישראל. מגוון הנוסעים מחד, לחץ הזמן ורמת הסיכון מאידך, מביאים להתנגשות מידית ובלתי נמנעת בין המטען האישי של הנוסע, לבין התיוג החיצוני שלו.

הפרויקט מציג את סיפורם האישי של מספר נוסעים מרקע שונה ומשקף את העימות שחוו, באמצעות המזוודה האישית שעוצבה עבורם.

אתר: https://daniellemoore.myportfolio.com/