11-18.07.2019
תואר שני בעיצוב

דרור גולדבאום

מחקר פורמליסטי טיפוגרפי

פרופ' דגנית שטרן שוקן, אורי צייג, גלי כנעני, יעל טרגן, רועי שכנאי

המחקר בפרויקט הגמר של דרור גולדבאום, בוחן את הקשרים הצורניים בין אות שטוחה לאות תלת ממדית, תוך התייחסות לשלושה גופנים עבריים – חיים ופרנק־ריהל הקלאסיים ושלוק העכשווי. מתן נפח לגופנים שטוחים ובחינה צורנית שלהם מאפשרים את הרחבת המנעד הצורני הטיפוגרפי, והעלאת שאלות העוסקות ביחס בין ייצוגו של גוף תלת ־ ממדי במרחב דו ־ ממדי ולהיפך, ושאלות על הקשר בין צורה לפונקציה.