11-18.07.2019
תקשורת חזותית

הדס ליברמן

חפץ מעבר

אבי נאמן ותמר בר דיין

אנו חיים בעידן בו שואפים למזער את השימוש בפלסטיק, אך האם מישהו עצר לחשוב לעומק על החפצים מהם יצטרך להיפרד? הפרויקט מתעסק בחקירה חומרית הבוחנת חפצים מפלסטיק החקוקים בזיכרון הקולקטיבי ומנסה לדמות את תהליך ההיפרדות שלנו מהם. מהלך ההתחקות אחר החפצים דרך ייצור חד פעמי בחומר הנקרא איזומלט (תחליף סוכר) המאפשר לראות מחזור חיים ויוצר נקודת מבט שונה.

אתר: https://hadasliberman.com