11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

הילה ששון

shabat1@gmail.com

050-9243333

מרחב רחמי / גוף ונפש

דר' אדר' דוד שניידר ואדר' אברי אולשוונג

האישה, אשר יש ביכולתה לייצר חיים חדשים בעולם, מקיימת קשר עמוק עם גופה ונפשה שמתבטא בתיווך רוחני ביניהם. כך היא מייצרת גוף ונפש הפועלים יחד וקיום החיבור משפיע על העובר המתפתח.

אך האישה היא גם זו שנדחקת הצידה מתכנון החוויה המיועדת לה. פרויקט זה שם את האישה במרכז. פעולותיה במרחב ייצרו חיבור בין המרחב הגשמי לנפשי. החלל מתקיים על קצה מצוק מול הים. קו התפר בין היציב לנע, בין המוצק למימי ולאתרי (Ether). החלל יכיל מספר רבדים, פעולת חיבור לגוף הפיזי ולאחר מכן פעולת חיבור בין הפיזי לנפשי על ידי טקס מים רוחני.

החיבור בין המרחבים על ידי פעולות האישה ייצרו הזדמנות עבור האישה למפגש עם עצמה, וכך תפתח הזדמנות לגילוי עצמיותה מחדש.