11-18.07.2019
תקשורת חזותית

ז'ניה ברנצ׳יק

קו במרחב

דקל בוברוב והילה שאלתיאלי

תרגום ערכים חזותיים של סוגי קו דו ממדי בעלי אופי שונה  לסדרה של 4 שרפרפים. הפרויקט עוסק בפער בין עיצוב גרפי לעיצוב מוצר.