11-18.07.2019
אמנות רב תחומית

חן ורסנו

איך לגייר jpg

גלעד אופיר

היוצרת חן ורסנו מציגה וידיאו דוקומנטרי (30:03 דקות) הבוחן את פעולת התיווך ע"י השוואה בין העולם הדתי-יהודי-שמרני לעולם החילוני שמתנהל במסלול אינטרנטי. דרך אקטים פרובוקטיביים, שיחות עם דמויות "טוקבקיסטיות״ ומחקר אסתטי של תוצרי הלוואי היהודים באינטרנט, היא שואלת מהי קהילה כיום, מי הם אמצעי התיווך ותפקידם, ולבסוף מקימה לחיים את דמותו של האינטרנט כאל חדש.