11-18.07.2019
תקשורת חזותית

טל פודים

fudimtal@gmail.com

0547689617

הטרוטופיה

דקל בוברוב והילה שאלתיאלי

עיצוב ספר המציג מערכות יחסים  של אישה סטרייטית בחברה הומוסקסואלית אל מול החברה הטרונורמטיבית. הספר מציג שלוש נקודות מבט של האישה, של חבריה ההומוסקסואליים ושל החברה הסטרייטית.

אתר: https://talfudim.design/