11-18.07.2019
הנדסת תוכנה

יאיר שור, רועי שמואלי

City Break- מערכת לבניה ותכנון טיולים על בסיס נקודות עניין

יצחק נודלר

אודות הפרויקט :
מערכת City Break מאפשרת בנייה ותכנון מסלולי טיול על בסיס נקודות עניין, וצפיה
במאגר מסלולים מוכנים.
מסלול מורכב מאוסף נקודות, וכל נקודה מורכבת ממאפיינים מגוונים.
בכל איטרציה של עדכון המסלול, המשתמש מוסיף או מסיר נקודה מהמסלול, ולכן
בניית המסלול היא תהליך מתמשך ואיטרטיבי.
קישור לסרטון :


Github:
https://github.com/yshur
https://github.com/roishmueli1

 

יצירת קשר:
יאיר שור – yair.shur@gmail.com
רועי שמואלי – roishmueli1@gmail.com