11-18.07.2019
הנדסת תוכנה

יהודית בנימין, מאיה ריקליס, עמית שוורץ

mayHotel

גב' צילה חסין, ד"ר מרסלו שיכמן

מערכת mayHotel עוסקת בניהול בתי מלון ושיפור המענה והשירות שניתן לאורחים במלון. זו מערכת גנרית המאפשרת לכל בית מלון להזין את הנתונים הרלוונטיים לו, בהתאם לשירותים הקיימים בו. למערכת שני ממשקים: צד משתמש (מצד אורחי המלון) שבו יהיו מרוכזים כל השירותים הניתנים במלון בממשק אחד קל ונוח לתפעול השירותים למשתמש לנהל את סדר יומו ולקצר זמני עמידה בתורים. צד שני הינו צד ניהולי שבו יוכלו צוות העובדים לנהל ולשלוט על בקשות האורחים, להזין מידע ולטפל בבקשותיהם.

פרטי יצירת קשר

יהודית: yehuditel2502@gmail.com, 0523995248

מאיה: riklismaya1@gmail.com, 0523097227

עמית: shwartzamit17@gmail.com, 0504488451