11-18.07.2019
תקשורת חזותית

יובל אזוב

PanTabs - תוים ויזואלים לפאנטם

ניר ייני וזהר קורן

פיתוח שפת תווים ויזואלית לכלי נגינה מודרני הנקרא פאנטם – כלי הקשה ממתכת שעל גביו מקבץ תווים היוצרים סולם מוזיקלי הרמוני. לפאנטם אין שפה ברורה ומוגדרת. הפרויקט מנסה להתמודד עם בעיה זו באמצעות פיתוח שפת תווים חזותית (טאבים) איתה ניתן לכתוב מקצבים ויצירות, ובנוסף ללמוד כיצד לנגן עליו.

אתר: http://yuvalezov.com