11-18.07.2019
תואר שני בעיצוב

ימית נוימן

VFM- virtual fashion museum – המוזיאון הווירטואלי לאופנה בישראל

פרופ' דגנית שטרן שוקן, אורי צייג, גלי כנעני, יעל טרגן, רועי

הפרויקט עוסק בהקמת מוזיאון וירטואלי כמסגרת מוזיאלית חדשה המותחת את גבולות המוזיאון המסורתי.

הוא משתמש בפלטפורמה דיגיטלית הנותנת במה רחבה להצגת תערוכות אופנה מקומיות הפורצות את גבולות המוזיאון וחודרות לזירה הבינלאומית דרך שיתוף קהילתי וחברתי.

המוזיאון הווירטואלי מאפשר במה ליזום, ולהציג תערוכות אופנה המשמרות את המורשת המקומית הרב תרבותית על כל גווניה.