11-18.07.2019
תקשורת חזותית

ינית גבע

yanitg@gmail.com

0523246824

Back to school

נירית בנימיני ואפרת ניר

הפרויקט מציג שיטה גרפית ניסיונית לעיצוב אלטרנטיבי לתלבושת האחידה בבית הספר. עפ״י שיטה זו, כל ילד מעצב לעצמו חולצה כך שנוצר מערך אחיד אך ייחודי. השיטה מפעילה ומניעה את המרחב הבית ספרי בעזרת מפגשים ודינמיקה אנושית של התלמידים.