11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

יעל אדלשטיין

yaele1810@gmail.com

054-9911595

עמק משמרת

אדר' עודד קוטוק, אדר' יפתח אלוני ושל ד"ר יואל פרל

בעשורים האחרונים, עמק יזרעאל משנה את צורתו ואופיו. העמק, שקם מתוך אידיאולוגיה ציונית, שיתופית וחקלאית, כבר אינו כזה. הצפיפות גוברת והחקלאות נעלמת.

הפרויקט ממזג ומשלב בין ערכיו של העמק הישן לבין השינויים המתקיימים בו בשנים האחרונות. הפרויקט מציע אדריכלות נופית חדשה המשלבת בתוכה את אופיו ונופו של העמק בעבר ואת הבנייה המאסיבית המתקיימת בו בהווה ותתקיים גם בעתיד.