11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

ירדן איפרגן

מחוז יפו

אדר' עודד קוטוק, אדר' יפתח אלוני ושל ד"ר יואל פרל

הפרויקט עוסק ביפו של המאה ה-18, שנת 1888, לפני פירוק החומות.                                                                      יפו קפאה בזמן עבר, וממשיכה להתקיים ולהתפתח בין חומותיה כעיר אוטונומית סגורה עם תושבים ותרבות ייחודית לה. הפרויקט מדבר על החזרת הערכים, אורח החיים והתרבות ההיסטורית של העיר שממשיכה להתקיים גם בתקופתנו ומתפתחת עד ימינו לצידה של תל-אביב.