11-18.07.2019
הנדסת תוכנה

ישי נאמן, מאור חן

Files

ד"ר יגאל הופנר

פרטי יצירת קשר

ישי: yishai_neeman@yahoo.com, 050-7863241

מאור: maorhen@walla.co.il, 054-4562840

 

Files היא מערכת המאפשרת לנהל את מערכת הקבצים בצורה שונה מהמקובל כיום, וזאת על ידי מתן אפשרות לתייג קבצים ותיקיות וליצור "סידור לוגי" חדש שלהם, תוך התבססות על אותם תיוגים. בנוסף, מאפשרת המערכת למשתמש ליצור היררכיית קבצים לוגית שונה בלי צורך לשנות את מבנה התיקיות הפיזי ובלי תנאים מוקדמים, וכך ניתן ליצור גמישות בשימוש במבנה הקיים בהתאם לצרכים נקודתיים.