11-18.07.2019
תקשורת חזותית

לאה מנצור

זכרי ושמרי

יעל בוגן ורחל דהן

טקס מעבר של יציאה בשאלה דרך חמישה שלבים מהעולם החרדי עד להשתלבות בחברה החילונית. הטקס מיוצג על ידי חולצה מפורקת של בת סמינר. חלקי החולצה מוצגים לפי סדר ההורדה שלה לכדי חשיפת הגוף.