11-18.07.2019
תקשורת חזותית

לורה זיידנר רוזנטל

אבני דרך

יעל בוגן ורחל דהן

הצעה לשיטת קבורה המבוססת על שיטה קדמונית, המאפשרת לציבור בחירה אמיתית וחופשית בנוגע לעיצוב חלל הקבורה שלהם. אירוע הפרידה מקבל נופך מכיל ורך יותר, המבוסס על מורשתו ואופיו של המנוח/ה. המוות איננו משתלט עוד על החיים, אלא להפך, מנציח אותם בצורה מכבדת ,המעצימה את הזיכרון, תוך מתן מענה ללבטים בשיטת הקבורה הנוכחית.

אתר: https://laurazajdner.com/