11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

ליטל בוכריס

בחזרה למערה

אדר' עודד קוטוק, אדר' יפתח אלוני וד"ר יואל פרל

הפרויקט דן במערכת היחסים בין עולמו הפנימי לעולמו החיצוני של האדם והשפעתם על המרחב. המרחב הפרטי מקנה ביטחון בהיותו מנותק מהסביבה והמרחב הציבורי מנכיח תרבות ונורמות חברתיות שאינם מקבלות את השונה.

היוצרת פעלה לביטול המרחב הציבורי ובחרה להתמקד במרחב הפרטי-עתידני שמשקף את האדם האחד פרוק החברה ליחידים, ומקנה שאלות רבות כמו מהי מהות האדם ללא חברה, האם ניתן לפרק את התלות האנושיות בעזרת המרחב, מהו מרחב פרטי כשאין ציבורי, והאם האדם שנחשב כיצור חברתי יכול לחיות ללא חברה?