11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

ליליה קיריצ'נקו

רגע...רגע...רגע...

כל המשמעות ברגע.

פרויקט זה עוסק במושג "רגע" וכיצד אנו מבחינים ברגעים. הפרויקט מנסה למצוא איזון בין האידאה (conceptualization) והביטוי הפיזי–חומרי שלה. המעשה הוא בסיס תכנוני: פלטפורמה להיווצרות הרגעים, יצירת ישות חדשה במרחב האורבני, קונסטלציה של רגעים כבסיס לחיבור בין אידאה והגשמה. אם על ידי מבט, ואם ע"י חוויה ונוכחות. המרחב  מתקיים ונעלם ברגע על ידי המבט, על ידי צופה ונצפה. כל מקום הוא פלטפורמה לחוויה רגעית וחדשה המקשרת הגשמה (חומר) להמשגה (אידאה).

האם רגעים כאלו אפשריים בפארק? לפארק ישנו פוטנציאל להכיל אידאות חדשות על ידי המעשה המתוכנן מצד אחד ולאפשר התרחשויות בלתי צפויות מצד שני. בעיקר לפארק שלא מונח על הקרקע.