11-18.07.2019
תקשורת חזותית

ליעם קורץ

liamk277@gmail.com

0524379870

@liam liked your photo

יעל בוגן ורחל דהן

פרשנות חזותית, עיצוב חלל ואובייקטים המבטאים את תופעת האינסטגרם כמרחב לפולחן עצמי, נרקיסיזם, נהנתנות, הערצה וזיוף.