11-18.07.2019
תקשורת חזותית

לי אלון

Pentimento

ניר ייני וזהר קורן

פנטימנטו הוא כלי יצירה אנלוגי בעזרתו יוכל המשתמש להתחקות אחר תהליך היצירה מתחילתו ועד סופו. העבודה בעזרת פנטימנטו מראה את תהליך היצירה על ידי חשיפת השכבות, שלכאורה נתפסות “כטעויות”, כשלמעשה הן חלק משמעותי ובלתי נפרד מתהליך היצירה. פנטימנטו מאפשר למשתמש בחירת כלים לפי ראות עינו כגון עפרונות, מגנטים, קפיצים ומברשות.

אתר: https://alonlee.myportfolio.com/