11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

לי סנדלר

leesendler@gmail.com

054-9770477

היה היה

אדר' ד"ר דוד שניידר, אדר' אברי אלשוונג

במהלך ההיסטוריה יצר האדם מיתוסים לגבי יחסיו עם הטבע, עם כוחות גדולים ממנו, עם תהליכים הגדולים מתודעתו. סביב מיתוסים אלו יצר האדם טקסים שכוננו את התרבויות השונות. התפתחות התרבות והדעת האנושית מובילה אל הקדמה. חווית האדם בעולם משתנה עם הזמן: הקשר הישיר בין האדם לאדמה, לצומח, ולשאר גרמי הטבע, ובעקבות זאת לחושיו שלו הולך ומצטמצם. היום, לכשהאיזון הופר, נוצרה גם הזדמנות, למבט אחר, טקסים אחרים, השאובים מהיום-יום, המאפשרים חיבור חדש אל הטבע, ודרכו, גילוי מחדש של חושי האדם.