11-18.07.2019
תקשורת חזותית

מאיה קלויצקי

maya@gmail.com

0547429574

עבודת שורשים

מיכל פאוזנר ודנה שמיר

מיפוי DNA תרבותי-משפחתי כאקט של פיוס וקבלת מוצאי כבת לעולים חדשים מחבר המדינות.

אתר: https://mayaklevitsky.com/