11-18.07.2019
תקשורת חזותית

מיכל דהאן

חוקים לאיבוד שליטה

נדב ברקן ומירב שחם

סדרת ניסויים על משתנה קבוע – האות א'. בפרויקט, בנתה המעצבת ניסוי, אשר הכיל חוקיות מגבילה אחרת שהתבססה על טעות בעיצוב גרפי, כך שלא ניתן היה לשלוט בתוצאה הסופית – אות א' חדשה.

אתר: https://michaldn.wixsite.com/michaldn