11-18.07.2019
תקשורת חזותית

מיקה אהרוני

A friend in need is a friend indeed

אבי נאמן ותמר בר דיין

 

בעידן הנוכחי, הצורך של האדם בקרבה ובאמפתיה הולך וגדל, ובה בעת יכולתו לייצר רגעים מסוג זה הולכת ונפגמת. הפרויקט מציג סדרת אובייקטים המוצבים במרחב העירוני ומבקשים לספק מענה לצרכים אלו.  בפועל, מתקבלת חוויה אירונית, חסרה ותמוהה המקצינה את פתרונות ה״פלסטר״ של התרבות המודרנית לבעיות.

 

אתר: https://www.mikaharoni.com