11-18.07.2019
תקשורת חזותית

מירב כהן

אישה רגישה. מאוד.

יעל בוגן ורחל דהן

הפרויקט הוא סדרה של 7 הדפסים אינפוגרפיים ידניים המחוברים יחד לכדי רצועה אחת המתארת רצף אירועים על ציר זמן. ההדפסים נוצרו בטכניקת התצריב (אקווטינטה ,אבץ, חומצה, etching-eau-fort), דפוס שקע. זוהי הקבלה בין תהליכים נפשיים ואירועים רגשיים לבין תהליכים המאפיינים אסון טבע דוגמת רעידת אדמה-צונאמי.