11-18.07.2019
תקשורת חזותית

נגה גדליה

PART OF LIFE

יעל בוגן ורחל דהן

הפרויקט הינו כלי חוויתי לפיתוח שיח סביב חלוקת התפקידים בבית. חלוקת התפקידים מהווה חלק מהותי בחיי היום יום, ובכל זאת, עד היום, השיח סביב הנושא נותר סטראוטיפי ומגדרי. חלוקת התפקידים המשותפת, תוך שאילת שאלות, מציעה תובנות בנוגע למניעים לפיהם מבוצעת החלוקה בסימן מורכבות וייחודיות.

אתר: https://nogagdalia.myportfolio.com/