11-18.07.2019
עיצוב אופנה

נוי מוניס

Munisnoy@gmail.com

054-7790112

חורגים מהציפיות Exceeding Expectations

קולקציה אנדרוגינית הבוחנת את נושא האחר בחברה ומציגה אידאל יופי לא קונבנציונלי. חריגה מהנורמה, במראה או בהתנהגות, נחשבה תמיד שנויה במחלוקת בעיני הסביבה. תופעות כמו ה"פריק שואו" הציגו לקהל הרחב אנשים שנולדו עם עיוותים גופניים חריגים ושמו אותם ללעג. דפורמציות הגוף יחד עם בחינת יחס החברה לשונה, העסיקו אמנים כמו בארי אנד באל, ג'ס קנדה ושרה סיטקין והופיעו בסרטים כמו 'פרנקנשטיין' משנת 1931. כל אלה היוו השראה לדמויות בצלליות שמאתגרות את אידאל היופי המקובל ואת פרופורציות הגוף המקובלות. דמויות אלה עומדות במרכז הקולקציה ובאמצעותה מבקשת נוי להוציא את האחר מהמקום הנלעג ולהאדיר אותו במלוא העוצמה.

An androgynous collection examining 'the different people' in society and presents an ideal of non-conventional beauty. Deviation from normality, by appearance, or behavior, always considered to be controversial in the eyes of the environment. Phenomena such as the 'Freak Shows', presented people who were born with abnormal physical distortions and ridiculed them. Artists such as Barry and Bal, Jess Canada and Sarah Sitkin dealt with Body Deformations, and the subject also appeared in films such as 'Frankenstein' in 1931. All these inspired the figures that challenged the ideal of conventional beauty and the accepted by society proportions of the body. These figures are at the center of the collection and through it, the designer seeks to remove the 'diffrerent' from the ridiculous place and glorify it with full force.

@m_unisa

@official_munisa