11-18.07.2019
עיצוב אופנה

נועה ברוך

נקודת מבט / רטרו פרספקטיבה Point of view / Retrospective Perspective

קולקציית נשים מחויטת, העוסקת בשיח בין שני עולמות שהשפיעו על נועה. האחד מיוצג על ידי מחברת גזרות בת כ-50 שנה, עבודת יד של סבתה, חייטת בצעירותה, אשר תפרה חליפות גברים במרוקו. השני מיוצג על ידי תוכנות הדמיית תלת ממד לייצור גזרות, בהן משתמשים מעצבים צעירים כיום. דו השיח הוויזואלי, התפיסתי והערכי שבין שני העולמות, הישן והחדש, דרכי הפעולה השונות, והניגודים ונקודות ההשקה שביניהם, היוו בסיס לעיצובים. הצבעים לקוחים מעולם הדיגום והתדמיתנות, הצלליות, החומרים והדפוסים, לקוחים מעולם החייטות הגברי. המפגש בין שתי השיטות, המסורתית והדיגיטלית, אפשר לנועה להתבונן בבגד בפרספקטיבות שונות, ולהביא לכך שהמציאות תתחקה אחר ההדמיה.

 

Tailored women's collection, dealing with two worlds that influenced the designer. One is represented by a 50-year-old notebook, hand-made by the designer's grandmother, who was a young tailor and sew men's suits in Morocco. The second is represented by three-dimensional simulation software for the manufacture of cuts, which are used by young designers today. The visual, conceptual and moral dialogue between the two worlds, the different modes of action, and the contrasts and the connections between them, formed the basis for the designs. The colors are taken from the world of modeling and image, silhouettes, materials and patterns, taken from the world of male tailoring. The encounter between the two methods, traditional and digital, enables the designer to look at the garments in different perspectives, and to make reality follow the simulation.

www.noabaruch.com

@noabaruch17