11-18.07.2019
תקשורת חזותית

נועה סלע

noas283@gmail.com

0542599004

גם וגם/ גם פה גם שם

נירית בנימיני ואפרת ניר

שלושה שטיחים אנימטיביים המורכבים ממערך אייקונים בשפה קווית ומתרגמים את ההגדרות והתבניות המובנות בחברה הישראלית בתחומי דת מגדר ועדתיות. האנימציה בנויה מחמישה פריימים היוצרים בהדרגה היברידים אשר מנסים לפרק את התבניות ולהרכיב פרשנות עדכנית להגדרות אלה.