11-18.07.2019
עיצוב תכשיטים

נטלי ברהום

ألَمَكْ أمَلَكْ - (בסרטן: כאבך הוא תקוותך)

אבוקיה גרוזובסקי ענת ופרנטה מרצקי אורינה

פרויקט הגמר ألَمَكْ أمَلَكْ (בסרטן: כאבך הוא תקוותך), נולד מתוך חוויה משפחתית של גילוי מחלת הסרטן אצל קרוב משפחה של המעצבת. "לאחר מאבק של שנתיים הוא הבריא אך לתחושתי, המחלה מעולם לא יצאה מחיינו", היא מתארת. בפרויקט הגמר מנסה נטלי ברהום להעביר את תחושת הגידול: הוא ענוד כמדליה הניתנת כאות ניצחון וגאווה, אבל, ממש כמו מדליה, הוא גם מסמן את התלאות שנדרשו עד להשגתה. הגידולים שהיא מייצרת ממחישים את תחושת הזהות החדשה שהמחלה כופה על החולה, גם לאחר החלמתו.                                                                                                   "לא צריך לפחד או להתבייש, כי בימינו מחלת סרטן היא כמו כל מחלה – צריך להיות גאים שנלחמנו בו עד הסוף ולא איבדנו תקווה".

 

 

My finale project, ألَمَكْ أمَلَكْ  (In Cancer; Ache – Faith)

, was developed from a personal experience of my brother's cancer diagnostics. After a two year battel, my brother fully recovered but to my feelings it was never gone. In this project I tried to communicate the sensation of a tumor present on the body. It is worn as a medal, given as a victory sign, but it also symbolizes the path the wearer had to go through. The tumors I create embodies the new identity that the sickness forces on the sick, even after his recovery.                                                                          No need to be afraid or ashamed, Because Cancer is like any disease, and we have to be proud because we beat it and have not lost the Faith.

The jewelry pieces are made from balloons, synthetic polymer and silicon with a technic I invented that is inspired by the process of cancerous cell split.