11-18.07.2019
עיצוב אופנה

נטע איטח

היא שעמדה HER-ITAGE

השמלה הגדולה המסורתית הגיעה למרוקו עם היהודים שגורשו מספרד ונשארה זיכרון לחיי הפאר הספרדי עליו נשענו. במשפחתה של נטע נשמרה שמלה בת 180 שנה של סבתה, ובהשראתה היא עיצבה את 'השמלה הגדולה' בגרסת 2019, כפי שהיא מושפעת מהזיכרון המתעצם עם השנים. הקולקציה המעניקה ביטוי עתידני למראה האתני המסורתי, המאפשר לשאת עמנו את הזיכרון, על אף הקידמה והזמן שחולף, עשויה בדים טבעיים, ומציגה גזרות חדשניות ללבוש המרוקאי, שבדומה לתהליך הזיכרון שלנו, עברו 'ניפוח' ועיוות של הממדים. לעיטורים המסורתיים הוענק תוכן אישי והם הפכו מרקמות עשירות בעבודות יד להדפסות מתקדמות.

 

The traditional 'Big dress' arrived in Morocco with the Jews expelled from Spain, and remained a memory of the Spanish splendor. A 180-year-old dress of the designer's grandmother which was kept by her family, inspired her to design the Big Dress of 2019, with the memories intensified over the years. The designer gives futuristic expression to the traditional ethnic look, which makes it possible to carry with us an old memory, despite the modernization and time that passes. The collection is made of natural fabrics, and presents innovative sections for Moroccan wear, which, like our memory process, have undergone "inflation" and distortion of the dimensions. Personal content is given to the traditional decorations, which have been transformed from hand-rich embroideries into advanced prints.

@Nettaittah

www.nettaittah.com