11-18.07.2019
עיצוב תעשייתי

נעה גור הרץ

noagurherz@gmail.com

052-5507236

Foga

פיני ליבוביץ

ארון בגדים וריאבילי הינו תולדה של חיבור בין אדם לחפץ.

חיבור זה נוצר בעת הרכבת החפץ על ידי המשתמש, תוך התאמה לצרכיו המשתנים והשפעתו על העיצוב.

הארון שבפרויקט הוא בעל מחברים פשוטים ומאפשר התאמה של מיקום המדפים ואורך מוט התליה.

הקומפוזיציה בעלת מידות המוכרות למשתמש, והן מדגישות את הבחירות העיצוביות של המשתמש. למעשה, הארון מתאים את עצמו ללקוח – כשהשקיפות משמשת כערך מחבר בין האדם לבין הארון.

אתר: https://noagurherz.wixsite.com/noagurherz