11-18.07.2019
הנדסת תוכנה

ספיר אברג'יל, שי רובך

Citizen Science

ד"ר יונית רושו וד"ר יגאל הופנר

פלטפורמה שמטרתה עריכת מחקרים מדעיים באמצעות שימוש ביכולות הטלפון החכם ובחיישניו בפרט ככלי איסוף נתונים. הפלטפורמה תנוהל ע"י חוקרים, ופעולת איסוף המידע תתבצע ע"י משתתפים המעוניינים לקחת חלק בניסוי.

פרטי יצירת קשר

שי: shayrubach@gmail.com,