11-18.07.2019
תקשורת חזותית

עדי (אינג'יל) גולדשטיין

Career Day

אופיר ליברמן וגיא חרל"פ

סרטון אנימטיבי המציג נקודת מבט על בעיות מגדר בהסללה של צעירים. המעצבת בחרה בתרחיש של יום קריירה בבית ספר, המציג את העדיפויות המצופות מהתלמידים ומה קורה כשאחד התלמידים לא מגלה העדפה העונה לציפיות.