11-18.07.2019
עיצוב תכשיטים

עדי הרוש

Let It Linger

ואנג בתיה ואוליאל יעל

הפרויקט של עדי הרוש עוסק במחוות גופניות בין אנשים בעלות משמעות תרבותית, אשר מהוות קודים חברתיים. ישנם מספר סוגים של מחוות: בין בני זוג, בני משפחה, חברים. לכל אחת אופי שונה. המעצבת בחרה להתמקד במגע בין אנשים זרים ופגישות ראשונות.

 

באמצעות התכשיטים היא מציבה זרקור על סיטואציה רגעית וללא מחשבה מקדימה, כמעט אוטומטית, עוצרת רגע ומתייחסת אליה.

התכשיטים משדרים תחושה של משיכה לגעת בהם, להתעכב עוד קצת על אותן הנקודות בגוף שאליהן היא מתייחסת.

אתר: https://www.instagram.com/adi_harush_kotodi/

 

My project deals with physical gestures of cultural significance between people that represent social codes. There are several types of gestures: between spouses, family members, friends. Each of a different nature, I chose to focus on contact between strangers and first encounters.

Through the jewelry I designed, I put a spotlight on a situation- instantaneous and without a forethought, almost automatic. I stop for a moment and relate to it.

The jewelry conveys a sense of attraction to touch them, to linger a bit longer on the same areas on the body I am referring to